Persondataforordningen GDPR

Understøttelse af persondataforordningen GDPR med revisionserklæring

Hos Copenhost er vi compliant med EU-Persondataforordningen (GDPR)
Copenhost er ISAE 3402-certificeret til at håndtere skrappe krav til datasikkerhed hvor kontroller og procedurer tager afsæt i standarderne ISO27001/2.
Du kan som kunde få udleveret denne uvildige revisorerklæring som fornyes årligt så den kan bruges som dokumentation for at jeres data håndteres i overensstemmelse med Persondataforordningen (GDPR)

Læs mere