Object Storage s3

Copenhost har etableret eget s3 kompatibelt Object Storage cluster med spejlning mellem vores 2 datacentre.

Har I strenge krav til data geografiske placering eller ønsker et sikkert Object Storage Cluster placeret i Danmark kan vi tilbyde et sikkert s3 setup med adgang via s3 Object gateway.